Garantie

  • Garantie voorwaarden
  • Verkeerde levering
  • Mijn product is beschadigd aangekomen, wat moet ik doen?
  • Product Defect

Garantievoorwaarden

Schroefset Triple S staat in voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. Op geleverde producten wordt 24 maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving met foto’s en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Schroefset Triple S. Hierna zal Schroefset Triple S de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen.

Schroefset Triple S is niet aansprakelijk voor elke vorm van bijkomende kosten ten gevolge van een gebreken aan het product, in welke vorm dan ook. Claims betreffende werkloon en reparatiekosten zullen dan ook van de hand gewezen worden.

  1. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor rekening koper.
  2. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

C: bij ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.

D: indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het onderdeel wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

G: indien de koper de producten in een andere kleur heeft gespoten dan origineel.

 

Als u aanspraak wilt maken op deze garantie:

– Dient de geldende garantieperiode niet te zijn overschreden

– Dient u een geldige aankoopfactuur te overleggen. (Dit is uw garantiebewijs)

Neem altijd via email of telefoon contact op met Schroefset Triple S voordat u producten terugstuurt. De medewerkers van Schroefset Triple S  zullen u vertellen hoe te handelen. Voeg altijd een kopiefactuur bij met daarbij een begeleidend schrijven waarop u uw contactgegevens vermeldt alsmede de omschrijving van het geconstateerde defect en foto’s.

Verkeerde levering

Ondanks dat wij onze uiterste best doen om u artikelen goed af te leveren, willen we vragen de artikelen te controleren of u het juiste artikel hebt ontvangen, zonder beschadigingen en zonder defecten voordat je iets gaat monteren. Vergissen is menselijk. Dus controleer of de artikelen op de auto passen. En of de artikelen de juiste pasvorm en afwerking hebben. Mocht u het verkeerde artikel hebben ontvangen, geen probleem, wij zorgen ervoor dat je het juiste artikel zo snel mogelijk ontvangt. Zodra het artikel gemonteerd is geweest, door u beschadigt. of is aangepast bv in kleur gespoten kunnen wij het artikel niet retour nemen. Van deze regel wordt niet afgeweken, ook al ligt de fout niet bij u! Dus goed controleren.

Mijn product is beschadigd aangekomen, wat moet ik doen?

Alle producten die Schroefset Triple S  verstuurt worden op een degelijke wijze verpakt. Het kan echter voorkomen dat een pakket tijdens het transport beschadigt. Wanneer een door u ontvangen product bij aankomst beschadigd blijkt door transportschade, zal de schade gemeld moeten worden bij de transportmaatschappij (PostNL / DPD). PostNL / DPD vereist dat deze melding van twee kanten gebeurt. Dus niet alleen Schroefset Triple S , maar ook u als klant dient melding te maken bij PostNL /DPD. Op deze manier kan de verwerking van deze schade snel worden afgehandeld en krijgt u zo snel mogelijk een nieuw product in huis.

Schademeldingen dienen binnen 48 uur na ontvangst te worden doorgegeven aan Schroefset Triple S. Indien u later bent kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de transportverzekering. Controleer uw pakket dus direct bij ontvangst!

Neem in ieder geval contact op met Schroefset Triple S . Wij gaan u vertellen wat u precies met het product moet doen. Stuur het product in ieder geval niet gelijk terug, bewaar altijd de originele verpakking en verzendbewijzen en gebruik het product niet.

Stuur uw product NOOIT retour afzender, maar verstuur het product gefrankeerd en in dezelfde verpakking door middel van een verzekerde zending terug aan Schroefset Triple S . Voeg altijd een kopie factuur met uw adresgegevens en omschrijving van de schade bij. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!

Product defect

Controleer het product voordat het gemonteerd wordt op beschadigingen en defecten.

Een defect of beschadigt product moet binnen 24 uur aan ons gemeld worden. Gemonteerde en gespoten producten kunnen we niet retour nemen. Is er een defect aan het artikel stuur dan foto`s naar verkoop@schroefset-triple-s.nl waarop duidelijk te zien is wat er aan het artikel defect is.